NZO_49_Adrian Sasin_Jak awansować, rozwijać i wspierać nowych managerów?

NZO_49_Adrian Sasin_Jak awansować, rozwijać i wspierać nowych managerów?